Chính Sách Sử Dụng và Quyền Riêng Tư

Tại trang web này, sự riêng tư của khách người truy cập vào website là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Dưới đây là trang tài liệu phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và thu thập bởi website và làm thế nào nó được sử dụng.

Thông tin cá nhân của khách truy cập

Tất cả các thông tin cá nhân như: email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập của khách truy cập trên website sẽ được bảo mật tuyệt đối và không cung cấp, buôn bán thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ khi có yêu cầu từ chính phủ Việt Nam với mục đích điều tra cần thiết.

Chương trình quảng cáo của Facebook và Google.

Là một trang website tham gia vào chương trình của Facebook, Google, một trong hai chương trình quảng cáo được thiết kế nhằm cung cấp một phương tiện cho các trang website kiếm tiền quảng cáo với họ.

Tài liệu ghi chép

Giống như nhiều trang web khác, Website sử dụng các tập tin đăng nhập. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm giao thức Internet (IP), địa chỉ, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian đánh dấu, trang giới thiệu / trang thoát, và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản trị trang web, chuyển động theo dõi của người dùng xung quanh các trang web. Địa chỉ IP, và các thông tin khác như không liên kết với bất kỳ thông tin đó là nhận dạng cá nhân.

Cookies và Web Beacons

Website không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách, ghi thông tin người dùng cụ thể mà trên đó các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập gửi thông qua trình duyệt của họ.

Website không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để có thông tin chi tiết hơn về hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn về làm thế nào để lựa chọn ra các thông lệ nhất định. Chính sách bảo mật của website không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác hay trang web.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa các cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của các trình duyệt.

results matching ""

    No results matching ""